Speerpunt 6

Financiën en organisatie

Omschrijving

Open, adaptief en resultaatgericht
Onze ambities realiseren wij samen met de ambtelijke organisatie. De veranderingen in opgaven en omgeving vragen een doorontwikkeling van de organisatie: van onze medewerkers en van de werkprocessen. Houding en gedrag van de medewerkers sluiten aan bij onze ondernemende stijl van werken. En wij willen met hetzelfde aantal mensen een hogere kwaliteit leveren, die zich laat zien in op tijd geleverde resultaten, onze dienstverlening, in het adaptief vermogen van de organisatie en in haar netwerkvaardigheden. Dit vraagt om een organisatie met een goede balans tussen een vaste kern en een variabele schil, waarin integraal wordt gewerkt aan onze opgaven. Met een strategische personeelsplanning geven wij hier verder invulling aan. De interactie met ‘buiten’ wordt een belangrijk speerpunt. Daarom investeren wij in de verdere professionalisering van onze dienstverlening. Daarnaast zullen wij de komende jaren geconfronteerd worden met forse natuurlijke uitstroom door pensionering. Om deze uitstroom van ervaren medewerkers op te vangen richten wij ons actief op tijdige aanwas en behoud van jong talent (groen voor grijs; waaronder een traineeprogramma). Om de grote verandering in de organisatie door te kunnen voeren, zullen wij de eerste jaren extra investeren in mensen en processen. Om snel en gerichte keuzes te kunnen maken, investeren we tevens in een meer transparante en actuele bestuurlijke en managementinformatie via digitale technieken.

Intensiveringen 2016

We stellen voor dit onderdeel structureel tijdelijk extra middelen beschikbaar (intensiveringen) voor onderstaande onderwerpen.

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

Dienstverlening

 €    150.000

 €    150.000

 €    150.000

 €    150.000

Groen voor grijs

 €    750.000

 €    750.000

 €    750.000

 €    750.000

Organisatie ontwikkeling

 €    512.500

 €    250.000

 €   -325.000

 €   -900.000

Doorontwikkeling P&C

 €    370.000

 €    370.000

 €    250.000

 €    125.000

Totaal

 € 1.782.500

 € 1.520.000

 €    825.000

 €    125.000