Overzicht van lasten en baten, tevens Meerjarenraming 2016-2019

Programma

2014
Rekening

2015
Begroting

2016
Begroting

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

Lasten

2.484.828

8.715.919

6.109.919

6.120.972

6.132.245

6.143.744

Baten

-1.672

-19.640

-19.640

-19.640

-19.640

-19.640

Totaal programma

2.483.156

8.696.279

6.090.279

6.101.332

6.112.605

6.124.104

Programma 2. Regionale economie

Lasten

18.399.862

14.104.161

8.551.173

8.801.173

8.801.173

8.801.173

Baten

-221.283

-977.945

-32.200

-32.200

-32.200

-32.200

Totaal programma

18.178.579

13.126.216

8.518.973

8.768.973

8.768.973

8.768.973

Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Lasten

68.127.825

111.731.845

89.462.673

79.572.369

67.633.769

63.258.996

Baten

-35.774.234

-41.552.041

-10.731.693

-10.731.693

-10.731.693

-5.881.693

Totaal programma

32.353.592

70.179.804

78.730.980

68.840.676

56.902.076

57.377.303

Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

Lasten

3.171.392

8.514.365

2.820.968

2.819.247

2.817.526

2.815.805

Baten

-817.735

-710.000

-710.000

-710.000

-710.000

-710.000

Totaal programma

2.353.656

7.804.365

2.110.968

2.109.247

2.107.526

2.105.805

Programma 5. Milieu, Energie & Bodem

Lasten

8.416.211

14.344.676

8.437.077

7.976.827

7.982.380

7.988.016

Baten

-1.601.267

-3.378.845

-301.345

-301.345

-301.345

-301.345

Totaal programma

6.814.944

10.965.831

8.135.732

7.675.482

7.681.035

7.686.671

Programma 6. Cultuur

Lasten

59.151.416

18.762.375

19.002.502

17.804.779

18.045.027

18.053.505

Baten

-42.273.311

-1.412.507

-1.308.872

-1.335.049

-1.361.750

-1.388.985

Totaal programma

16.878.105

17.349.868

17.693.630

16.469.730

16.683.277

16.664.520

Programma 7. Dynamiek in leefomgeving

Lasten

46.766.839

47.695.169

76.732.002

68.118.786

51.496.807

50.915.721

Baten

-10.944.586

-8.966.407

-8.917.933

-7.827.017

-23.000

-23.000

Totaal programma

35.822.253

38.728.762

67.814.069

60.291.769

51.473.807

50.892.721

Programma 8. Middelen

Lasten

48.451.147

56.491.812

52.119.094

54.079.860

55.174.208

55.259.881

Baten

-160.011.584

-154.307.200

-209.930.342

-211.038.030

-199.441.278

-199.910.537

Totaal programma

-111.560.437

-97.815.388

-157.811.248

-156.958.170

-144.267.070

-144.650.656

Alle programma lasten excl. reserve mutaties

254.969.520

280.360.322

263.235.408

245.294.013

218.083.135

213.236.841

Alle programma baten excl. reserve mutaties

-251.645.672

-211.324.585

-231.952.025

-231.994.974

-212.620.906

-208.267.400

Exploitatiesaldo vóór toevoeging c.q. onttrekking aan reserves

3.323.848

69.035.737

31.283.383

13.299.039

5.462.229

4.969.441

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Alle programma lasten exclusief reserve mutaties

254.969.520

280.360.322

263.235.408

245.294.013

218.083.135

213.236.841

Alle programma baten exclusief reserve mutaties

-251.645.672

-211.324.585

-231.952.025

-231.994.974

-212.620.906

-208.267.400

Exploitatie vóór toevoeging  c.q. onttrekking aan reserves

3.323.848

69.035.737

31.283.383

13.299.039

5.462.229

4.969.441

Product 8.4 Reserve mutaties, toevoegingen

37.749.903

6.634.732

50.210.753

7.452.807

2.692.912

2.002.128

Product 8.4 Reserve mutaties, onttrekkingen

-44.364.875

-75.670.469

-81.494.136

-20.751.846

-8.155.141

-6.971.569

Saldo mutaties reserves

-6.614.972

-69.035.737

-31.283.383

-13.299.039

-5.462.229

-4.969.441

Resultaat exploitatiesaldo na toevoeging aan c.q. onttrekking aan reserves

-3.291.124

0

0

0

0

0

Saldo programma's

Programma

2014
Rekening

2015
Begroting

2016
Begroting

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

2.483.156

8.696.279

6.090.279

6.101.332

6.112.605

6.124.104

Programma 2. Regionale economie

18.178.579

13.126.216

8.518.973

8.768.973

8.768.973

8.768.973

Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

32.353.592

70.179.804

78.730.980

68.840.676

56.902.076

57.377.303

Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

2.353.656

7.804.365

2.110.968

2.109.247

2.107.526

2.105.805

Programma 5. Milieu, Energie & Bodem

6.814.944

10.965.831

8.135.732

7.675.482

7.681.035

7.686.671

Programma 6. Cultuur

16.878.105

17.349.868

17.693.630

16.469.730

16.683.277

16.664.520

Programma 7. Dynamiek in leefomgeving

35.822.253

38.728.762

67.814.069

60.291.769

51.473.807

50.892.721

Programma 8. Middelen

-111.560.437

-97.815.388

-157.811.248

-156.958.170

-144.267.070

-144.650.656

Saldo voor bestemming

3.323.848

69.035.737

31.283.383

13.299.039

5.462.229

4.969.441

Product 8.4 Reserve mutaties, toevoegingen

37.749.903

6.634.732

50.210.753

7.452.807

2.692.912

2.002.128

Product 8.4 Reserve mutaties, onttrekkingen

-44.364.875

-75.670.469

-81.494.136

-20.751.846

-8.155.141

-6.971.569

Saldo mutaties reserves

-6.614.972

-69.035.737

-31.283.383

-13.299.039

-5.462.229

-4.969.441

Resultaat exploitatiesaldo na toevoeging aan c.q. onttrekking aan reserves

-3.291.124

0

0

0

0

0