Programma 2

Regionale economie

Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt
De ruimtelijk-economische visie Noordervisie 2040 vormt onze stip op de horizon en laat de nieuwe rolverdeling tussen provincie en samenleving zien. De Noordervisie is vervolgens verder uitgewerkt in een Noordelijke Innovatie Agenda (NIA), een Gebiedsagenda Noord-Nederland (Energieke Noorderruimte) en het noordelijk "Koepelproject arbeidsmarkt".

De (nieuwe) economische koers
De inzet van de provincie Drenthe, op economische terrein is deels al uitgewerkt in de ‘Economische Koers Drenthe 2015-2020’. Deze koers is een logische opvolger van de Drentse Economische agenda en het Kader voor Economische Investeringen (KEI) 2011-2015.