Programma 3

Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Programma 32.355.035 70.179.804 78.730.980 -8.551.176 68.840.676 56.902.076 57.377.303
Lasten 68.127.825 111.731.845 89.462.673 22.269.172 79.572.369 67.633.769 63.258.996
Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) 37.291.461 51.381.452 37.210.136 14.171.316 39.003.172 39.531.830 41.391.486
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) 37.291.461 51.381.452 37.210.136 14.171.316 39.003.172 39.531.830 41.391.486
Bereikbaar Drenthe 13.399.303 21.974.959 12.887.521 9.087.438 14.091.784 14.152.045 15.560.457
Subsidie 4.724.054 7.932.135 2.842.000 5.090.135 2.842.000 2.842.000 2.842.000
Adm. boekingen 0 0 0 0 0 0 0
Kapitaallasten 8.082.301 8.292.824 10.045.521 -1.752.697 11.249.784 11.310.045 12.718.457
Inkoop 592.948 5.750.000 0 5.750.000 0 0 0
Mobiliteit op maat 23.892.158 29.406.493 24.322.615 5.083.878 24.911.388 25.379.785 25.831.029
Adm. boekingen 0 0 0 0 0 0 0
Inkoop 72.828 63.450 63.450 0 63.450 63.450 63.450
Subsidie 23.819.330 29.343.043 24.259.165 5.083.878 24.847.938 25.316.335 25.767.579
Product 3.2 Verkeersveiligheid 2.323.693 3.330.327 1.258.890 2.071.437 1.058.890 1.058.890 1.058.890
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 3.2 Verkeersveiligheid 2.323.693 3.330.327 1.258.890 2.071.437 1.058.890 1.058.890 1.058.890
Verkeersveilig Drenthe 2.323.693 3.330.327 1.258.890 2.071.437 1.058.890 1.058.890 1.058.890
Inkoop 842.241 846.958 775.521 71.437 575.521 575.521 575.521
Subsidie 1.481.452 2.483.369 483.369 2.000.000 483.369 483.369 483.369
Product 3.3 Wegen 9.853.423 9.231.254 10.507.223 -1.275.969 9.377.367 8.874.275 9.871.184
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 3.3 Wegen 9.853.423 9.231.254 10.507.223 -1.275.969 9.377.367 8.874.275 9.871.184
Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau 9.853.423 9.231.254 10.507.223 -1.275.969 9.377.367 8.874.275 9.871.184
Belastingen 184.980 177.000 177.000 0 177.000 177.000 177.000
Kapitaallasten 118.812 100.096 146.772 -46.676 173.767 170.675 167.584
Inkoop 9.549.630 8.954.158 10.183.451 -1.229.293 9.026.600 8.526.600 9.526.600
Product 3.4 Vaarwegen 6.659.383 7.331.636 4.991.466 2.340.170 5.144.169 5.212.994 5.201.404
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 3.4 Vaarwegen 6.659.383 7.331.636 4.991.466 2.340.170 5.144.169 5.212.994 5.201.404
Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau 6.659.383 7.331.636 4.991.466 2.340.170 5.144.169 5.212.994 5.201.404
Inkoop 6.451.786 6.906.358 4.324.300 2.582.058 4.354.900 4.354.900 4.354.900
Kapitaallasten 165.006 379.278 621.166 -241.888 743.269 812.094 800.504
Belastingen 42.590 46.000 46.000 0 46.000 46.000 46.000
Product 3.5 Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen) 11.999.866 40.457.176 35.494.958 4.962.218 24.988.771 12.955.780 5.736.032
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 3.5 Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen) 11.999.866 40.457.176 35.494.958 4.962.218 24.988.771 12.955.780 5.736.032
Regio Specifiek Pakket 11.999.866 40.457.176 35.494.958 4.962.218 24.988.771 12.955.780 5.736.032
Subsidie 11.979.751 40.407.176 35.394.958 5.012.218 24.808.771 12.878.266 5.686.032
Inkoop 20.115 50.000 100.000 -50.000 180.000 77.514 50.000
Baten -35.772.790 -41.552.041 -10.731.693 -30.820.348 -10.731.693 -10.731.693 -5.881.693
Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) -27.669.068 -35.370.348 0 -35.370.348 0 0 0
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) -27.669.068 -35.370.348 0 -35.370.348 0 0 0
Bereikbaar Drenthe -5.340.488 -7.932.135 0 -7.932.135 0 0 0
Ontv.subsidies -4.710.868 -7.932.135 0 -7.932.135 0 0 0
Ontv. bijdragen -629.620 0 0 0 0 0 0
Mobiliteit op maat -22.328.580 -27.438.213 0 -27.438.213 0 0 0
Ontv.subsidies -22.328.580 -27.438.213 0 -27.438.213 0 0 0
Product 3.2 Verkeersveiligheid -1.103.114 -2.517.500 -17.500 -2.500.000 -17.500 -17.500 -17.500
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 3.2 Verkeersveiligheid -1.103.114 -2.517.500 -17.500 -2.500.000 -17.500 -17.500 -17.500
Verkeersveilig Drenthe -1.103.114 -2.517.500 -17.500 -2.500.000 -17.500 -17.500 -17.500
Ontv.subsidies -1.091.796 -2.500.000 0 -2.500.000 0 0 0
Leges -11.318 -17.500 -17.500 0 -17.500 -17.500 -17.500
Product 3.3 Wegen -431.710 -144.000 -144.000 0 -144.000 -144.000 -144.000
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 3.3 Wegen -431.710 -144.000 -144.000 0 -144.000 -144.000 -144.000
Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau -431.710 -144.000 -144.000 0 -144.000 -144.000 -144.000
Leges -7.004 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000
Ontv. bijdragen -424.706 -139.000 -139.000 0 -139.000 -139.000 -139.000
Product 3.4 Vaarwegen -6.568.898 -3.520.193 -4.670.193 1.150.000 -4.670.193 -4.670.193 -4.670.193
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 3.4 Vaarwegen -6.568.898 -3.520.193 -4.670.193 1.150.000 -4.670.193 -4.670.193 -4.670.193
Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau -6.568.898 -3.520.193 -4.670.193 1.150.000 -4.670.193 -4.670.193 -4.670.193
Ontv. bijdragen -1.530.026 1.083.905 -66.095 1.150.000 -66.095 -66.095 -66.095
Ontv.subsidies -5.037.489 -4.603.098 -4.603.098 0 -4.603.098 -4.603.098 -4.603.098
Leges -1.383 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000
Product 3.5 Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen) 0 0 -5.900.000 5.900.000 -5.900.000 -5.900.000 -1.050.000
Onderdeel Realisatie Begroting
2014 2015 2016 Verschil 2015-2016 2017 2018 2019
Product 3.5 Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen) 0 0 -5.900.000 5.900.000 -5.900.000 -5.900.000 -1.050.000
Regio Specifiek Pakket 0 0 -5.900.000 5.900.000 -5.900.000 -5.900.000 -1.050.000
Ontv. bijdragen 0 0 0 0 0 0 0
Ontv.subsidies 0 0 -5.900.000 5.900.000 -5.900.000 -5.900.000 -1.050.000

Verrekening resultaat met reserves

Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt

-1.686.330

-1.190.000

-1.000.000

-190.000

-340.000

-340.000

-340.000

Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt

0

0

1.091.765

-1.091.765

31.765

31.765

31.765

Bijdrage van Reserve Stimuleringsfonds Drentse projecten

-1.000.000

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer

646.577

3.197.091

568.065

2.629.026

0

0

0

Bijdrage van reserve Investeringen verkeer en vervoer

0

0

0

0

-658.636

-900.500

-2.345.927

Bijdrage aan Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel

415.119

0

0

0

0

0

0

Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel

0

-5.600.000

0

-5.600.000

0

0

0

Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

1.128.038

0

0

0

0

0

0

Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

0

-5.750.000

0

-5.750.000

0

0

0

Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket

-7.428.207

-36.666.037

-25.753.819

-10.912.218

-15.247.632

-3.214.641

-844.893

Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket

8.024.944

1.050.000

1.000.000

50.000

1.000.000

0

0

Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

0

0

0

0

159.251

659.251

0

Bijdrage van Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

0

0

0

0

0

0

-340.749

Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

0

0

2.032.753

-2.032.753

1.742.143

1.891.304

1.890.811

Saldo verrekening met reserves

100.141

-44.958.946

-22.061.236

-22.897.710

-13.313.109

-1.872.821

-1.948.993

Totaal na bestemming 

32.453.733

25.220.858

56.669.744

-31.448.886

55.527.567

55.029.255

55.428.310

Er zijn binnen dit programma investeringen gepland. Zie hiervoor Paragraaf II.4 Financiële positie en toelichting, onderdeel 4.1 Investeringen naar nut.

Verschillen tussen begroting 2015 en 2016

Beleidsopgave

Eco. Cat.

Verschil

Toelichting

Bereikbaar Drenthe

Subsidie

5.090.135

De bijdragen in kosten verkeers- en vervoersprojecten (BDU) zijn lager in 2016.

Kapitaallasten

-1.752.697

De kapitaallasten van het investeringsprogramma Verkeer en Vervoer zijn in 2016 hoger, doordat geplande investeringen naar verwachtig in 2015 kunnen worden afgerond en er daarom in 2016 gestart wordt met afschrijven. Overigens wordt een groot gedeelte van deze kapitaallasten verrekend met de Reserve Verkeer en Vervoer.

Inkoop

5.750.000

De lasten voor het onderhoud en verbeteringswerken van de N34 zijn in 2015 voor een lager bedrag opgenomen. Het betreft incidentele uitgaven in 2015 t.l.v. een reserve.

Mobiliteit op maat

Subsidie

5.083.878

Bijdragen aan het OV-Bureau Groningen-Drenthe en spoor Emmen-Zwolle zijn lager in 2014 mede door toekennen van incidentele subsdies. Als onderdeel van Beter Benutten 2 is aan het OV-Bureau een incidentele subsidie van € 950.000,-- toegekend voor materieelvernieuwing. Daarnaast is voor een aanvullende bijdrage Hoogwaardig Openbaar Vervoer een bijdrage toegezegd van € 1.800.000,--. Aan de Vechtdallijnen is in totaal een bedrag van € 3.256.543,-- extra toegekend voor de exploitatie van de toename van de uitbreiding treincapaciteit. Deze extra bijdragen worden gedekt uit de daarvoor gereserveerde middelen in de 'Voorziening BDU'.

Verkeersveilig Drenthe

Inkoop

71.437

Voor de uitvoering van luchtvaartbeleid is voor als nog voor na 2015 geen bijdrage van het rijk meer opgenomen, daarom is het budget ook niet meer opgenomen. Daarnaast is het budget voor Verkeerswaarnemingenmet € 15.000,-- verlaagd.

Subsidie

2.000.000

Ten behoeve van de Intensivering m.b.t. fietspaden is in 2015 € 2 mln. opgenomen. Voor 2016 zijn hier nog geen bedragen voor opgenomen.

Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

Inkoop

-1.229.293

Wegens de herverdeling van budgetten op wegen en vaarwegen is op deze beleidsopgaven een hoger bedrag voor onderhoudskosten opgenomen.

Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

Inkoop

2.582.058

Wegens de herverdeling van budgetten op wegen en vaarwegen is op deze beleidsopgaven een lager bedrag voor onderhoudskosten opgenomen.

Kapitaallasten

-241.888

De kapitaallasten zijn toegenomen door geplande afrondingen van investeringen. Naar verwachting kunnen die in 2015 worden afgerond en kan in 2016 gestart wordt met afschrijven.

Regio Specifiek Pakket

Subsidie

5.012.218

De verwachting is dat meer projecten tot uitvoering komen. De budgetten zijn daarom verhoogd. Dit geldt echter niet voor de budgetten binen het Ruimtelijk Economisch Programma, deze zijn € 11,3 mln. lager in 2016. Alle bedragen worden verrekend met de Reserve RSP.

Inkoop

-50.000

De verwachting is dat in 2016 € 50.000,-- meer besteed gaat worden aan proceskosten. Dit bedrag komt vanuit de Reserve RSP.

Bereikbaar Drenthe

Ontv.subsidies

-7.932.135

De specifieke rijksuitkering Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) is overgegaan in een decentralisatie uitkering van het rijk. Die uitkeringen worden opgenomen binnen programma 8 Middelen en daardoor is de BDUniet meer geraamd.

Mobiliteit op maat

Ontv.subsidies

-27.438.213

De specifieke rijksuitkering Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) is overgegaan in een decentralisatie uitkering van het rijk. Die uitkeringen worden opgenomen binnen programma 8 Middelen en daardoor is de BDUniet meer geraamd.

Verkeersveilig Drenthe

Ontv.subsidies

-2.500.000

De specifieke rijksuitkering Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) is overgegaan in een decentralisatie uitkering van het rijk. Die uitkeringen worden opgenomen binnen programma 8 Middelen en daardoor is de BDUniet meer geraamd.

Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

Ontv. bijdragen

1.150.000

In 2015 is een incidentele afrekeningvan € 1.150.000,-- opgenomen in verband met de aanleg van de Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel.

Regio Specifiek Pakket

Ontv.subsidies

5.900.000

In 2016 is een bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP van € 5,9 mln. opgenomen.

Overige verschillen

-46.676

Totaal van verschillen tussen 2015 en 2016

-8.551.176