Programma 7

Dynamiek in leefomgeving

Inleiding

De provincie is  de gebiedsregisseur van het landelijke gebied. Projecten richten zich op het versterken van landbouw en agribusiness, natuur, klimaat, recreatie en toerisme, en sociaaleconomische vitaliteit. Met een gebiedsgerichte aanpak zetten we in op een gezamenlijke uitvoering van opgaven en projecten met de betrokkenen in het gebied.
De provincie werkt hierin nauw samen met gemeenten en maatschappelijke partners en het bedrijfsleven.